Vraag het Marion 1 door neuroloog Jan B. Hommel

Rondom de discussie of het SARS-CoV-2 virus uit het Wuhan Institute of Virology (WiV) is ontsnapt of spontaan van dier (vleermuis) naar mens is overgesprongen, eventueel via een tussengastheer, zijn er twee aspecten die erg belangrijk zijn: het eerste is de tijdlijn van gebeurtenissen die voorafgingen aan de nu aan kracht winnende theorie dat het virus inderdaad uit het WiV ontsnapt is. Het tweede element zijn de moleculair biologische argumenten die voor of juist tegen deze theorie pleiten. Er is inmiddels zoveel informatie beschikbaar dat ik dit niet in een blog kan vatten. Bovendien gaan de ontwikkelingen op dit moment erg snel. Lees verder via de link: Vraag het Marion (1) (janbhommel.com)

Tijd om aangifte te gaan doen en een einde te maken aan de lockdown

Op basis van een diepgaand onderzoek naar Covid-19 heeft een juridisch team een lijvig rapport opgesteld, dat als basis dient voor aangifte tegen Mark Rutte en medeplegers. Uit dit onderzoek blijkt dat Covid-19 een project is, waarbij zeer ernstige misdrijven tegen de menselijkheid worden gepleegd. Het is tijd om de leugens door te prikken en aangifte te doen wegens deze criminele daden.

Lees verder op Ellaster: Tijd om aangifte te gaan doen en een einde te maken aan de lockdown – Ellaster